Trénink

Wing Chun Kuen 2017

škola bojového umění a sebeobrany

Trenink Wing Chun je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit rychlou a efektivní sebeobranu, chtějí zlepšit svou fyzickou a psychickou odolnost. V naší škole Wing Chun Kuen 2017 jsou vítání všichni od 16+ muži i ženy. Začít trénovat Wing Chun v naší škole můžete kdykoliv. Nepořádáme nábory ani výběrová řízení. Zájemce o Wing Chun Kuen 2017 bude plynule zařazen do výuky, při které jsou vždy zohledněny jeho počáteční fyzické dispozice.

Trénink Wing Chun je vždy veden Jiřím Horským, trenérem bojových umění II.třídy. Tréninky jsou systematicky vedeny tak aby docházelo ke správnému a zdravému rozvoji flexibility, stability, dynamiky, techniky a psychické odolnosti každého žáka.

Během tréninku jsou žákům vysvětlovány myšlenky a principy Wing Chun kung-fu na praktických ukázkách. Během tréninku  je kladen důraz na pochopení procvičovaného cviku nebo cvičení.

Výuka Wing Chun Kuen 2017 probíhá každé úterý od 18:00 do 20:00 a čtvrtek od 18:30 do 20:30 v tělocvičně ZŠ Alšova v Kopřivnici.

Na první trénink si přineste sportovní oblečení, sálovou obuv, pití a ručník.